Usluge

pogledajte sve naše usluge…

O nama

saznajte više o nama…

USLUGE

Osnovna djelatnost Društva LEONA NEKRETNINE d.o.o. jest posredovanje u prometu nekretnina što uključuje uslugu posredovanja u:

• kupnji
• prodaji
• zamjeni
• najmu/zakupu

svih vrsta nekretnina (stanovi, kuće, zemljišta, poslovni prostori).

USLUGE PRODAVATELJIMA I NAJMODAVCIMA/ZAKUPODAVCIMA:

uključuju pripremu opisa i fotografiranje nekretnine, provjeru potrebne dokumentacije i eventualnu nadopunu, oglašavanje na portalima i web stranici, razgledavanje nekretnine i vođenje pregovora s potencijanim kupcima/najmoprimcima/zakupnicima, pripremu prijedloga ugovora za kupoprodaju/najam/zakup, te ovjeru ugovora kod javnog bilježnika.

USLUGE KUPCIMA I NAJMOPRIMCIMA/ZAKUPNICIMA:

uključuju pronalazak i obilazak željene nekretnine sukladno Vašim specifikacijama, provjeru dokumentacije nekretnine te vođenje pregovora u pravnom poslu kupoprodaje/najma/zakupa, pripremu prijedloga ugovora, te ovjeru ugovora kod javnog bilježnika.

Po nalogu kupca vršimo i uslugu uknjižbe nekretnine kod nadležnog zemljišnoknjižnog suda, te registraciju nalogodavca kao novog korisnika usluga kod trgovačkih društava pružatelja komunalnih usluga.

DODATNE USLUGE :

Na zahtjev naših klijenata u mogućnosti smo ponuditi i druge usluge vezane uz nekretninu,u suradnji s odvjetničkim uredom, arhitektom, sudskim vještakom, ovlaštenim procjeniteljem nekretnina, ovlaštenim geodetom, servisom za čišćenje ili drugim partnerom čija Vam je usluga potrebna.

LEONA NEKRETNINE d.o.o. ovlašteni je posrednik za posredovanje u prometu nekretnina upisan u Registar ovlaštenih posrednika Hrvatske gospodarske komore, te potpisnik Kodeksa etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina.
U Registar ovlaštenih posrednika u prometu nekretnina upisani smo pod brojem 162/2019.

Pogledajte Opće uvjete poslovanja.

Pogledajte Pravila privatnosti.

OSTALE USLUGE

OSTALE USLUGE koje na zahtjev Nalogodavca možemo izvršiti u suradnji s Odvjetničkim uredom s kojim surađujemo:
• sastavljanje predugovora o pravnom poslu za koji je zaključen Ugovor o posredovanju
• izvršenje uknjižbe prava vlasništva kod nadležnog zemljišnoknjižnog suda i u drugim javnim upisnicima
kod trgovačkih društava pružatelja komunalnih usluga izvršiti registraciju nalogodavca kao novog korisnika usluga
• druge pravne usluge nužne za proces kupoprodaje

LEONA NEKRETNINE d.o.o. ovlašteni je posrednik za posredovanje u prometu nekretnina upisan u Registar ovlaštenih posrednika Hrvatske gospodarske komore, te potpisnik Kodeksa etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina.
U Registar ovlaštenih posrednika u prometu nekretnina upisani smo pod brojem 162/2019.

Pogledajte Opće uvjete poslovanja.

Pogledajte Pravila privatnosti.